Sigbjørn Hals

Sigbjørn Hals

Sigbjørn Hals har mastergrad i matematikkdidaktikk og hovedfag i sosialantropologi, 200 studiepoeng i matematikk og matematikkdidaktikk, 60 studiepoeng i fysikk og 60 studiepoeng i kjemi.

Sigbjørn har over 25 års undervisningserfaring fra videregående skole (1989– i dag) og åtte år med undervisning i bl.a. matematikk og naturfag på ungdomstrinnet (1981–1989).
Han jobber som lektor ved Måløy vidaregåande skule, der han underviser i 1T, R1 og R2. Han har også undervist i matematikk på yrkesfag.
Sigbjørn har vært med i Sinus-teamet siden 2006 og ble tildelt Holmboeprisen i 2011.

Sinus Elevnettsted

Gratis tilleggsressurs
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch og Sigbjørn Hals

Sinus Påbygging T Brettbok (2012)

Digital lærebok
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Sigbjørn Hals

coSinus Forkurs Oppgavesamling (2016) Brettbok

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals

Sinus 1P Brettbok (2009)

Digital lærebok
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Sigbjørn Hals

Sinus 1T Brettbok (2009)

Digital lærebok
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Sigbjørn Hals

Sinus 2P Brettbok (2011)

Digital lærebok
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Sigbjørn Hals

Sinus 1YP Brettbok (2009)

Digital lærebok
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Sigbjørn Hals

Sinus R1 Brettbok (2013)

Digital lærebok
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals

Sinus Påbygging P Brettbok (2012)

Digital lærebok
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Sigbjørn Hals

Sinus R2 Brettbok (2008)

Digital lærebok
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Sigbjørn Hals

Sinus S2 Brettbok (2008)

Digital lærebok
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Sigbjørn Hals

coSinus R2 Brettbok (2008)

Digital oppgavebok
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Sigbjørn Hals

coSinus Digital (2014)

Digital oppgavesamling Vg1 - Lisens via LMS og Feide
Tore Oldervoll, Sigbjørn Hals, Finn Hanisch, Odd Orskaug og Audhild Vaaje

Sinus 1T Brettbok (2014)

Digital lærebok
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals

Sinus 1P Brettbok (2014)

Digital lærebok
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals

Sinus 1P-Y Brettbok (2014)

Digital lærebok
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals

Sinus 2P Brettbok (2014)

Digital lærebok
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals

Sinus 2P-Y Brettbok (2014)

Digital lærebok
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals

Sinus S2 Brettbok (2015)

Digital lærebok
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals

Sinus Forkurs Grunnbok (2016) Brettbok

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals

coSinus Forkurs Oppgavesamling 2016

for ingeniørutdanning
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2016

Sinus Forkurs Grunnbok 2016

for ingeniørutdanning
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2016

Sinus S2 (2015)

Lærebok i matematikk for Vg3, studieførebuande program
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2015

Sinus R2 Brettbok (2015)

Digital lærebok
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2015

Sinus R2 (2015)

Lærebok i matematikk for Vg3. Studieførebuande program
Tore Oldervoll, Odd Orskaug og Audhild Vaaje
Utgivelsesår: 2015

Sinus S2 (2015)

Lærebok i matematikk for Vg3, studieforberedende program
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2015

Sinus R2 (2015)

Lærebok i matematikk for Vg3. Studieforberedende program
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2015

Sinus 2P-Y (2014)

Grunnbok i matematikk Vg3. Påbygging til generell studiekompetanse
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Sigbjørn Hals og Otto Svorstøl
Utgivelsesår: 2014

Sinus 2P-Y (2014)

Grunnbok i matematikk Vg3. Påbygging til generell studiekompetanse
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Sigbjørn Hals og Otto Svorstøl
Utgivelsesår: 2014

Sinus 2P (2014)

Grunnbok i matematikk for Vg2. Studieforberedende program
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Sigbjørn Hals og Otto Svorstøl
Utgivelsesår: 2014

Sinus 1P (2014)

Lærebok i matematikk for Vg1. Studieførebuande program
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2014

Sinus 1T (2014)

Lærebok i matematikk for Vg1. Studieførebuande program
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2014

Sinus 1P-Y (2014)

Lærebok i matematikk for Vg1. Yrkesfaglig utdanningsprogram
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2014

Sinus 2P (2014)

Lærebok i matematikk for Vg2. Studieforberedende program
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Sigbjørn Hals og Otto Svorstøl
Utgivelsesår: 2014

Sinus 1P (2014)

Lærebok i matematikk for Vg1. Studieforberedende program
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2014

Sinus 1T (2014)

Lærebok i matematikk for Vg1. Studieforberedende program
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2014

Sinus S1 Brettbok (2013)

Digital lærebok
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2013

Sinus S1 (2013)

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Sigbjørn Hals og Otto Svorstøl
Utgivelsesår: 2013

Sinus S1 (2013)

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Sigbjørn Hals og Otto Svorstøl
Utgivelsesår: 2013

Sinus R1 (2013)

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Sigbjørn Hals og Otto Svorstøl
Utgivelsesår: 2013

Sinus Påbyggingsboka P (2012)

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2013

Sinus R1 (2013)

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Sigbjørn Hals og Otto Svorstøl
Utgivelsesår: 2013

Sinus Påbyggingsboka P (2012)

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2012

Omkring Sinus Lærernettsted

Tilleggsressurs for lærer
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2012

Sinus 2P (2011)

Grunnbok i matematikk for Vg2. Studieforberedende program
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2011

Sinus 2P (2011)

Grunnbok i matematikk for Vg2. Studieforberedende program
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2011

Sinus 1T (2009)

Grunnbok i matematikk for Vg1. Studieforberedande program
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2009

Sinus 1P (2009)

Grunnbok i matematikk for Vg1. Studieforberedende program
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2009

Sinus 1T (2009)

Grunnbok i matematikk for Vg1. Studieforberedende program
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2009

Sinus S2 (2008)

Lærebok i matematikk for Vg3, studieførebuande program
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch, og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2008

Sinus S2 (2008)

Lærebok i matematikk for Vg3, studieforberedende program
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2008

Sinus R2 (2008)

Grunnbok i matematikk for Vg3. Studieforberedende program
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2008

Sinus Eingongsboka 1P

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch, Jan-Erik Pedersen og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2007

Sinus Engangsboka 1P

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch , Jan-Erik Pedersen og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2007