Eva Langeland
© Jan Reidar Lothe, Universitetet i Bergen

Eva Langeland

Eva Langeland er førsteamanuensis, dr.polit. ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for Helse- og Sosialfag. Hennes forskningsfelt er salutogenese, psykisk helse og livskvalitet hos personer med langvarige helseproblemer.

Helsefremming i kommunehelsetjenesten

Gørill Haugan og Toril Rannestad (red.)
Utgivelsesår: 2014

Å leve med kronisk sykdom

En varig kursendring
Eva Gjengedal og Berit Rokne Hanestad (red.)
Utgivelsesår: 2007