Lis Ribu

Lis Ribu

Lis Ribu er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Avdeling for sykepleie. Hun er utdannet sykepleier og har en ph.d.-grad fra Universitetet i Bergen innen helserelatert livsdiabetes og diabetiske fotsår. Foruten forskning innen livskvalitetsområdet, innen diabetes og innen sår generelt omhandler forskningen hennes utviklingen av livsstilsintervensjoner knyttet til telemedisin og helseveiledning relatert til atferdsendring og egenbehandling.

Utøvelse av klinisk sykepleie

Sykepleieboken 3
Unni Knutstad (red.)
Utgivelsesår: 2013

Kreftsykepleie

Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Utgivelsesår: 2010

Å leve med kronisk sykdom

En varig kursendring
Eva Gjengedal og Berit Rokne Hanestad (red.)
Utgivelsesår: 2007