Marit Kirkevold

Marit Kirkevold

Marit Kirkevold (M.A., M.Ed., Ed.D.) er professor i sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo og ved Høgskolen i Bergen. Hun har i mange år arbeidet med spørsmål om kompetanse og kunnskapsutvikling innenfor sykepleiefaget og har blant annet initiert og ledet arbeidet med etableringen av undervisningssykehjem (nå utviklingssentre for sykehjem) i Norge. Hennes forskning har tyngdepunktet innenfor pasienterfaringer og sykepleie til gamle mennesker og personer med kronisk sykdom, og det meste av forskningen skjer i nært samarbeid med sykepleiere og annet helsepersonell i klinisk virksomhet.

Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie

Sykepleieboken 1
Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.)
Utgivelsesår: 2015

Nødvendige omveier

En vitenskapelig antologi til Kari Martinsens 70-årsdag
Herdis Alvsvåg, Ådel Bergland og Oddvar Førland (red.)
Utgivelsesår: 2013

Å leve med kronisk sykdom

En varig kursendring
Eva Gjengedal og Berit Rokne Hanestad (red.)
Utgivelsesår: 2007