Frode Fadnes Jacobsen

Frode Fadnes Jacobsen

Hjem

Eldre og hjemlighet
Solveig Hauge og Frode Fadnes Jacobsen (red.)
Utgivelsesår: 2008

Helse i tid og rom

Eva Gjengedal, Aina Schiøtz og Astrid Blystad (red.)
Utgivelsesår: 2008

Å leve med kronisk sykdom

En varig kursendring
Eva Gjengedal og Berit Rokne Hanestad (red.)
Utgivelsesår: 2007