Kirsti Molteberg

Kirsti Molteberg

Kirsti Molteberg er lektor ved Ås videregående skole. Hun er utdannet sykepleier og har hovedfag i sosialantropologi.

Livsløp og velferd

Aage Moan og Kirsti Molteberg
Utgivelsesår: 2007