Stein Kimsås-Otterbech
© CF-Wesenberg/kolonihaven.no

Stein Kimsås-Otterbech

Stein Kimsås-Otterbech (f. 1973) er cand.jur. fra Universitetet i Oslo. Han er partner i advokatfirmaet Thommessens AS, og leder firmaets arbeidsrettspraksis. Stein Kimsås-Otterbech har betydelig erfaring med tvisteløsning.

Tinglysing

Lov om tinglysing 7. juni 1935 nr. 2 med kommentarer
Borgar Høgetveit Berg og Stein Bråthen-Otterbech
Utgivelsesår: 2009