Britt-Marie Drottz Sjøberg

Britt-Marie Drottz Sjøberg

Forbannede, elskede barn

Narkotikamisbruk sett i lys av pårørendes erfaringer
Magnhild Mjåvatn Høie og Britt-Marie Drottz Sjøberg
Utgivelsesår: 2007