Margunn Mossige
© Margunn Mossige

Margunn Mossige

Margunn Mossige er områdeleder ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Hun har mange års undervisningserfaring i videregående skole og har arbeidet med videreutdanning for lærere i lesing. Hun har også utviklet materiell med vekt på læringsstrategier og elevers kunnskap om egen lesing og skriving.

Leseboka

Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet
Atle Skaftun, Oddny Judith Solheim og Per Henning Uppstad (red.)
Utgivelsesår: 2014

Leseboka

Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet
Atle Skaftun, Oddny Judith Solheim og Per Henning Uppstad (red.)
Utgivelsesår: 2014

Tilpasset opplæring - i forskning og praksis

Mette Bunting (red.)
Utgivelsesår: 2014

Fleire vegar mot mål

Lese- og skrivevanskar i vidaregåande skole
Margunn Mossige, Astrid Skaathun og Marianne Røskeland
Utgivelsesår: 2007