Ana María Áviles Ruiz

Ana María Áviles Ruiz

Ana María Avilés Ruiz er utdannet Cand. Philol. med hovedfag i spansk og mellomfag i engelsk. Hun har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo og i Málaga, Spania. Avilés Ruiz begynte å undervise ved Ulsrud videregående skole i Oslo i 1999. Hun har jobbet ved UKS (Utenriksdepartementet Kompetanse Senter), og ble tilsatt i sin nåværende stilling som lektor ved Oslo Katedralskole i 2006. Siden 2006 har hun også vært del av forfatterteamet bak Cappelen Damms spanskverk for videregående skole, Vg2 - Vamos 2 og Vidas 2.

Vidas 2 (2013) Brettbok

Digital Lærebok. Bestilles via www.brettboka.no
Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Ana María Áviles Ruiz

Vamos 2 (2013) Brettbok

Digital lærebok. Bestilles via www.brettboka.no
Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Ana María Áviles Ruiz

Vidas 2 (2013) Elevnettsted

Åpent nettsted
Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Ana María Áviles Ruiz

Vamos 2 (2013 Elevnettsted

Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Ana María Áviles Ruiz

Vamos 2 2013. Unibok

Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Ana María Áviles Ruiz

Vidas 2 2013. Unibok

Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Ana María Áviles Ruiz

Vamos 2 (2013) Lærernettsted

Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Ana María Áviles Ruiz
Utgivelsesår: 2013

Vidas 2 (2013) Lærernettsted

Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Ana María Áviles Ruiz
Utgivelsesår: 2013

Vidas 2 (2013)

Spansk I Vg2
Liv K. Bugge, Ana María Áviles Ruiz og Svein Halvorsen
Utgivelsesår: 2013

Vamos 2 (2013)

Spansk II Vg2
Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Ana María Áviles Ruiz
Utgivelsesår: 2013