Steinar Holden

Steinar Holden

Steinar Holden er professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Han har omfattende publisering innen anerkjente internasjonale tidsskrifter, særlig innen områdene arbeidsmarked, lønnsdannelse og makroøkonomi, og han har ledet tre offentlige utvalg knyttet til lønnsdannelse og konkurranseevne. Holden har forelest i makroøkonomi gjennom mange år, særlig i innføringskurs, men også på masternivå. Han har også skrevet et læreverk i samfunnsøkonomi for videregående skole (bestående av bøkene Pareto 1 og Pareto 2, med tilhørende nettressurser).

Holden vant i 2014 Cappelen Damm Akademisk sitt Faglitterære forfatterstipend for prosjektet Innføring i makroøkonomi.

Pareto 1 Lærernettsted

Samfunnsøkonomi Vg2
Steinar Holden

Pareto 2 Lærernettsted

Samfunnsøkonomi Vg3
Steinar Holden

Pareto Elevnettsted

Gratis fagnettsted for elever
Steinar Holden

Makroøkonomi (digital læringsressurs)

Steinar Holden, Tord Krogh og Joakim Blix Prestmo

Makroøkonomi - oppgaver og løsningsforslag

Steinar Holden, Tord Krogh og Joakim Blix Prestmo
Utgivelsesår: 2016

Makroøkonomi

Steinar Holden
Utgivelsesår: 2016

Pareto 1 Unibok

Samfunnsøkonomi Vg2
Steinar Holden
Utgivelsesår: 2015

Pareto 2 Unibok

Samfunnsøkonomi Vg3
Steinar Holden
Utgivelsesår: 2015

Pareto 2 (2013)

Samfunnsøkonomi vg3
Steinar Holden og Robert Hansen
Utgivelsesår: 2013

Pareto 1 Brettbok

Digital lærebok
Steinar Holden
Utgivelsesår: 2013

Pareto 2 Brettbok

Digital lærebok
Steinar Holden og Robert Hansen
Utgivelsesår: 2013

Pareto 2 (2013)

Samfunnsøkonomi vg3
Steinar Holden og Robert Hansen
Utgivelsesår: 2013

Pareto 1 (2012)

Samfunnsøkonomi vg2
Steinar Holden
Utgivelsesår: 2012

Pareto 1 (2012)

Samunnsøkonomi vg2
Steinar Holden
Utgivelsesår: 2012