Runar Døving

Runar Døving

Runar Døving er sosialantropolog (dr.polit.) fra Universitetet i Bergen og professor ved Markedshøyskolen og forsker ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO).

Merkevarer

45 korreksjoner
Runar Døving
Utgivelsesår: 2007

Forbrukersosiologi

Makt, tegn og mening i forbrukersamfunnet
Gerhard Emil Schjelderup og Morten William Knudsen (red.)
Utgivelsesår: 2007