Kristin Strømsnes

Kristin Strømsnes

Kristin Strømsnes er professor ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen.

Den samiske medborgeren

Per Selle, Anne Julie Semb, Kristin Strømsnes og Åsta Dyrnes Nordø
Utgivelsesår: 2015

Sosial kapital i Norge

Dag Wollebæk og Signe Bock Segaard (red.)
Utgivelsesår: 2011

Forbrukersosiologi

Makt, tegn og mening i forbrukersamfunnet
Gerhard Emil Schjelderup og Morten William Knudsen (red.)
Utgivelsesår: 2007