Erik Monsen

Erik Monsen

Erik Monsen er dr.juris fra Universitetet i Bergen og arbeider som professor samme sted. Han er dessuten professor II ved Universitetet i Stavanger. Han arbeider i hovedsak med formuerett, med særlig vekt på kontraktsrett, erstatningsrett og pengekravsrett, samt spørsmål om kravsstiftelse i randsonen av disse rettsdisiplinene.

Innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk

Erik Monsen
Utgivelsesår: 2015

Innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk

Erik Monsen
Utgivelsesår: 2012

Berikelseskrav

Vederlagskrav og vinningsavståelseskrav ved urettmessig utnyttelse av ting og rettighet
Erik Monsen
Utgivelsesår: 2007