Amir Mirmotahari

Amir Mirmotahari

EMK og mellomprivate konflikter

Statsansvar for mellomprivate konflikter etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon
Amir Mirmotahari
Utgivelsesår: 2007