Ida Blom

Ida Blom

Ida Blom (1931–) er historiker og professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Nødvendige omveier

En vitenskapelig antologi til Kari Martinsens 70-årsdag
Herdis Alvsvåg, Ådel Bergland og Oddvar Førland (red.)
Utgivelsesår: 2013

Helse i tid og rom

Eva Gjengedal, Aina Schiøtz og Astrid Blystad (red.)
Utgivelsesår: 2008

Med kjønnsperspektiv på norsk historie

Fra vikingtid til 2000-årsskiftet
Blom og Sogner (red.) Hagemann, Melby, Sandvik og Øye
Utgivelsesår: 2005

Kvinner i den vestlige verden fra år 1500 til i dag

Renessanse, reformasjon og revolusjon
Ida Blom, Sølvi Sogner og Bente Rosenbeck
Utgivelsesår: 2005