Jan Arne Handorff
© Jan Arne Handorff

Jan Arne Handorff

Jan Arne Handorff er utdannet cand.psychol. (1984) og har arbeidet 12 år i PPT. Siden 1997 har han arbeidet ved Torshov kompetansesenter, hovedsakelig med utredninger innenfor fagområdet nevrobiologisk/nevrokognitivt betingede lære- og atferdsvansker, deriblant ADHD, Tourettes syndrom og nonverbale lærevansker.