Meral Øzerk

Meral Øzerk

Meral Øzerk er seniorrådgiver i Statped Sørøst, avdeling for sammensatte lærevansker, lektor i barnehagepedagogikk og spesialpedagogikk. Hun har tidligere tatt allmennlærer- og førskolelærerutdanning og har lang praksiserfaring som lærer, førskolelærer, reiselærer og spesialpedagog. Hun har tidligere publisert bøker og artikler om barn med oppmerksomhetssvikt, ADHD, multikulturell rådgivning, begrepslæring og kooperativ læring. I de siste sju årene har hun drevet utrednings- og oppfølgingsarbeider rettet mot barn med autisme-spekter-forstyrrelser.

Autisme og pedagogikk

Teoretiske og pedagogisk-metodiske tilnærminger til arbeid med barn med autisme-spekter-forstyrrelser
Meral Øzerk og Kamil Øzerk
Utgivelsesår: 2013