Espen Egeberg

Espen Egeberg

Espen Egeberg er spesialpedagogisk rådgiver (cand.paed.spec.) og seniorrådgiver ved Statped sørøst. Han har skrevet en rekke bøker og fagartikler om spesialpedagogiske utfordringer ved flerspråklighet og er en etterspurt foredragsholder.

Minoritetsspråk og flerspråklighet

En håndbok i utredning og vurdering
Espen Egeberg
Utgivelsesår: 2016

Flere språk - flere muligheter

Flerspråklighet, tilpasset opplæring og spesialpedagogisk metodikk
Espen Egeberg
Utgivelsesår: 2012