Mats Alvesson

Mats Alvesson

er professor ved Företagsekonomiska institutionen ved Universitet i Lund i Sverige, og innehar også et professorat ved Universitetet i Queensland. Han har drevet omfattende forskning, og publisert en rekke bøker og artikler i fagområdene kvalitativ og refleksiv metodologi, kritisk teori, organisasjonskultur, organisasjonsidentitet, kjønn og endring i organisasjoner.

Scandinavian perspectives on management consulting

Steinar Bjartveit and Göran Roos (Eds.)
Utgivelsesår: 2005