Sissel Bøckmann

Sissel Bøckmann

Sissel Bøckmann er cand.san. i sykepleievitenskap og er ansatt som førstelektor ved Høgskolen i Østfold. Hun er fagansvarlig for undervisning og testing i medikamentregning ved vernepleierutdanningen. Bøckmann har tidligere skrevet boken Utviklingshemning og sorg, 2008, Cappelen Akademisk Forlag.

KLIKK

Eksamenstrening i praktisk medikamentregning for vernepleierstudenter
Sissel Bøckmann og Hilde Marie Andreassen
Utgivelsesår: 2012

Utviklingshemning og sorg

Sissel Bøckmann
Utgivelsesår: 2008