Oskar Solenes

Oskar Solenes

Oskar Solenes er førsteamanuensis i Sport Management ved Høgskolen i Molde. Han har doktorgrad innen idrettshistorie og underviser i historie og samfunnsvitenskapelige fag. Forskningsmessig jobber han med barne- og ungdomsidrett og frivillighet i idretten.

Ungdom og idrett

Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord og Åse Strandbu (red.)
Utgivelsesår: 2016

Ung i Norge. Skole, fritid og ungdomskultur

Åse Strandbu og Tormod Øia (red.)
Utgivelsesår: 2007