Ingrid Smette

Ingrid Smette

Ingrid Smette er sosialantropolog og forsker II ved Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring), Høgskolen i Oslo og Akershus. Hennes forskningsinteresser er ungdom, familieliv og foreldreskap, utdanningsetnografi, kjønn og kulturelle forståelser av vold og overgrep.

Ungdom og idrett

Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord og Åse Strandbu (red.)
Utgivelsesår: 2016

Ung i Norge. Skole, fritid og ungdomskultur

Åse Strandbu og Tormod Øia (red.)
Utgivelsesår: 2007