Eifred Markussen

Eifred Markussen

Eifred Markussen er forskningsleder ved NIFU STEP. Han har arbeidet med forskning på videregående opplæring i 20 år og har hele tiden fokusert på temaer knyttet til ungdom som ikke følger hovedstrømmen: spesialundervisning, oppfølgingstjenesten, kompetanse på lavere nivå og frafall/bortvalg. Han ledet prosjektet Bortvalg og kompetanse ved NIFU STEP i årene 2002-2008 og har i 2009-2010 ledet en studie av frafall i videregående opplæring i Norden.

Videregående opplæring for (nesten) alle

Eifred Markussen (red.)
Utgivelsesår: 2009

På vei mot Kunnskapsløftet

Begrunnelser, løsninger og utfordringer
Halvard Hølleland (red.)
Utgivelsesår: 2007

Ung i Norge. Skole, fritid og ungdomskultur

Åse Strandbu og Tormod Øia (red.)
Utgivelsesår: 2007