Nina Sandberg
© Fotograf Sturlason

Nina Sandberg

Nina Sandberg arbeider i programområdet Studier av grunnopplæringen ved Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, NIFU STEP. Hun er stedfortredende forskningsleder og har 15 års erfaring med forskning innenfor videregående opplæring. Hun deltok i evalueringen av Reform 94, i prosjektet Bortvalg og kompetanse, og arbeider for tiden med evaluering av Kunnskapsløftet.

Videregående opplæring for (nesten) alle

Eifred Markussen (red.)
Utgivelsesår: 2009

Ung i Norge. Skole, fritid og ungdomskultur

Åse Strandbu og Tormod Øia (red.)
Utgivelsesår: 2007