Åse Strandbu

Åse Strandbu

Åse Strandbu er professor i sosiologi ved Seksjon for kultur og samfunn ved Norges idrettshøgskole. Hun har tidligere arbeidet som forsker ved NOVAs ungdomsforskningsgruppe. Hennes forskningsinteresser er ungdom, kjønn, kroppsidealer, minoriteter, sosial ulikhet og idrett og utvikling.

Ungdom og idrett

Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord og Åse Strandbu (red.)
Utgivelsesår: 2016

Ung i Norge. Skole, fritid og ungdomskultur

Åse Strandbu og Tormod Øia (red.)
Utgivelsesår: 2007