Trond Blindheim

Trond Blindheim

Trond Blindheim er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo. Han har arbeidet i reklame- og mediebransjen, ved Handelshøyskolen BI og er i dag rektor ved Markedshøyskolen Campus Kristiania. Blindheim har utgitt flere bøker om forbruk og forbrukeratferd og om markedsføring og reklame.

Forbrukersosiologi

Makt, tegn og mening i forbrukersamfunnet
Gerhard Emil Schjelderup og Morten William Knudsen (red.)
Utgivelsesår: 2007

Forbruk

Lyst, makt, iscenesettelse eller mening?
Trond Blindheim, Thor Øivind Jensen, Frode Nyeng og Karl-Fredrik Tangen
Utgivelsesår: 2004