Stig Harthug

Stig Harthug

Stig Harthug (f. 1956) er professor i medisin ved Universitetet i Bergen. Han er legespesialist i infeksjonssykdommer og har de siste 15 årene arbeidet med sykehushygiene.

Smitte

Unni Knutstad (red.)
Utgivelsesår: 2006