Cathrine Filstad
© BI

Cathrine Filstad

Cathrine Filstad er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun har utgitt en rekke fagbøker innenfor organisasjonslæring, kunnskap i organisasjoner og nyansattes læringsprosesser. Hun er også en anerkjent forsker og foredragsholder innenfor fagområdene, både nasjonalt og internasjonalt.

Læring i helseorganisasjoner

Gunnhild Blåka og Cathrine Filstad
Utgivelsesår: 2007

Learning in Organizations

Cathrine Filstad og Gunnhild Blåka
Utgivelsesår: 2006