Randi Rønning Balsvik
© Ketil Zachariassen

Randi Rønning Balsvik

Randi Rønning Balsvik er født og oppvokst i Vardø og er professor emerita i historie ved Universitetet i Tromsø. Hun har vært lærer og senere forskningsstipendiat i Etiopia og har utgitt en rekke bøker.

Det 20. århundrets historie - et globalt perspektiv

Randi Rønning Balsvik
Utgivelsesår: 2010