Marit Aas

Marit Aas

Marit Aas er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hun har lang praksis som lærer og skoleleder og har i mange år arbeidet med lederutvikling på skole og kommunenivå. Hennes forskningsfelt er skoleutvikling, leseundervisning og kunnskapsutvikling hos lærere og skoleledere. Nå er hun prosjektleder for Rektorskolen ved ILS.

Å utforske praksis - videregående skole

Ruth Jensen og Marit Aas
Utgivelsesår: 2012

Å utforske praksis - grunnskolen

Ruth Jensen og Marit Aas
Utgivelsesår: 2011

Å utforske praksis - grunnskolen (digital læringsressurs)

Ruth Jensen og Marit Aas
Utgivelsesår: 2011

Utdanningsledelse

Kirsten Sivesind, Gjert Langfeldt og Guri Skedsmo (red.)
Utgivelsesår: 2006