Øyvind Glosvik

Øyvind Glosvik

Øyvind Glosvik er dosent (Dr.polit) ved Høgskolen i Sogn og Fjordane med ledelse og organisasjonslæring på førstelinjenivå som forskings- og undervisningsfelt. Han har bakgrunn som regionalforsker ved Norsk institutt for by- og regionforsking og Vestlandsforsking. Han har hatt ansvaret for et masterstudium i organisasjon og ledelse for helse- velferds- og utdanningssektoren, og har arbeidet spesielt med tilpassing av lederutdanning til praksisfeltene. Han har publisert en rekke arbeider om organisasjonslæring og utdanningsinstitusjoner.

Rektorrollen

- Om å skape ledelse i skolefellesskap
Øyvind Glosvik, Gjert Langfeldt og Knut Roald
Utgivelsesår: 2014

Utdanningsledelse

Kirsten Sivesind, Gjert Langfeldt og Guri Skedsmo (red.)
Utgivelsesår: 2006