Geir Lorem
© Roald E. Kristiansen

Geir Lorem

Geir Fagerjord Lorem er professor ved Institutt for helse- og ved Universitetet i Tromsø. Han studerte filosofi hovedfag i Tromsø (1997) innen temaet etikk og disputerte i 2005 på et medisinsk-filosofisk prosjekt innen psykiatrisk rehabilitering. Forskningen fokuserer på alvorlige sinnslidelser og inkluderer temaer som sykdomsinnsikt, brukermedvirkning og behandling. Han har også skrevet om bruken av fortellinger i brukernær forskning.

Psykisk helse

Forståelse, kommunikasjon og samspill
Geir Lorem
Utgivelsesår: 2014

Samspill i psykisk helsearbeid

Forståelse, kommunikasjon og samhandling med psykisk syke
Geir Lorem
Utgivelsesår: 2006