Birger Stuevold Lassen

Birger Stuevold Lassen

Birger Stuevold Lassen (1927-2011) var professor ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.

Designrett

En innføring
Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik
Utgivelsesår: 2006