Gunnhild Blåka

Gunnhild Blåka

Gunnhild Blåka er utdannet jordmor og har oppnådd graden dr.polit. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Seksjon for obstetrikk og gynekologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen.

Jordmorboka

Ansvar, funksjon og arbeidsområde
Anne Brunstad og Eva Tegnander (red.)
Utgivelsesår: 2010

Helse i tid og rom

Eva Gjengedal, Aina Schiøtz og Astrid Blystad (red.)
Utgivelsesår: 2008

Læring i helseorganisasjoner

Gunnhild Blåka og Cathrine Filstad
Utgivelsesår: 2007

Learning in Organizations

Cathrine Filstad og Gunnhild Blåka
Utgivelsesår: 2006