Aina Schiøtz

Aina Schiøtz

Nødvendige omveier

En vitenskapelig antologi til Kari Martinsens 70-årsdag
Herdis Alvsvåg, Ådel Bergland og Oddvar Førland (red.)
Utgivelsesår: 2013

Helse i tid og rom

Eva Gjengedal, Aina Schiøtz og Astrid Blystad (red.)
Utgivelsesår: 2008

Rettsmedisinsk sakkyndighet i fortid, nåtid og fremtid

Mot et paradigmeskifte ved vurdering av rettsmedisinsk sakkyndighet i straffesaker
Per Brandtzæg og Ståle Eskeland (red.)
Utgivelsesår: 2007