Gjert Langfeldt

Gjert Langfeldt

Gjert Langfeldt har vært professor i didaktikk ved Universitetet i Agder, forskningsleder for lærerutdanningen som professor II ved Høgskolen i Sogn og Fjordane og Gjesteprofessor ved universitet i Wien og visiting Scholar ved universitetet i Oxford.
Innen didaktikkfeltet har Langfeldt bl.a. arbeidet med hvordan samfunnsmessige endringer slår inn i undervisningssektoren i form av endret styring og endrede krav til skoler og elever. Langfeldt har også arbeidet med ledelse innen utdanningsfeltet, og er nå i ferd med på å avslutte det NFR finansierte forskningsprosjektet "Lærende regioner" som undersøker betydningen av regionale forskjeller for å forstå forskjeller i elevprestasjoner. Langfeldt er emeritus siden september 2013.

Rektorrollen

- Om å skape ledelse i skolefellesskap
Øyvind Glosvik, Gjert Langfeldt og Knut Roald
Utgivelsesår: 2014

Å lære å bli lærer

Lærerutdanning etter GLU-reformen
Gjert Langfeldt og Vegard Fusche Moe (red.)
Utgivelsesår: 2013

Didaktikk

Nye teoretiske perspektiver på undervisning
Jorunn H. Midtsundstad og Ilmi Willbergh (red.)
Utgivelsesår: 2010

Ansvar og kvalitet

Strategier for styring i skoler
Gjert Langfeldt
Utgivelsesår: 2008

Ansvarlighet i skolen

Politiske spørsmål og pedagogiske svar
Gjert Langfeldt, Eyvind Elstad og Stefan Hopmann (red.)
Utgivelsesår: 2008

Utdanningsledelse

Kirsten Sivesind, Gjert Langfeldt og Guri Skedsmo (red.)
Utgivelsesår: 2006