Helene Eide

Helene Eide

Helene Eide har hovedfag i naturgeografi fra Universitetet i Oslo. I tillegg har hun studert Geografiske Informasjonssystemer ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap. Hun er også utdannet næringsmiddelteknolog fra Høyskolen i Sør-Trøndelag. Eide jobber nå ved Lillestrøm videregående skole der hun underviser i geografi, matematikk og naturfag. I tillegg har hun erfaring fra ulike bransjer utenfor skoleverket.

Geografi Brettbok

Digital lærebok
Helene Eide, Arne Helge Øverjordet og Odd-Ivar Johansen

Geografi Lærernettsted

Helene Eide, Odd-Ivar Johansen og Arne Helge Øverjordet

Geografi Elevnettsted

Landskaper - ressurser - mennesker - utvikling
Helene Eide

Geografi 2013. Unibok

Landskaper - Ressurser - Mennesker - Utvikling
Helene Eide, Odd-Ivar Johansen og Arne Helge Øverjordet

Geografi (2013)

Landskap - Ressursar - Menneske - Utvikling
Helene Eide, Odd-Ivar Johansen og Arne Helge Øverjordet
Utgivelsesår: 2013

Geografi (2009)

Landskaper - ressurser - mennesker - utvikling
Øivind Dokken, Helene Eide, Odd-Ivar Johansen og Arne Helge Øverjordet
Utgivelsesår: 2009