Toril Kristin Sjo

Toril Kristin Sjo

Toril Kristin Sjo er universitetslektor ved institutt for nordiske og
lingvistiske studier ved Universitetet i Oslo. Hun underviser i norsk for
internasjonale studenter og har hovedfag i norsk som andrespråk. I tillegg
er hun pedagogisk leder ved Norgesskolen, hvor hun underviser
språklige minoriteter i alderen 14–18 år.

Norsk start 8-10 Digital Elevnettsted

Gratis tilleggsressurs uten innlogging
Vie Berg og Toril Kristin Sjo

Norsk start 8-10 Tekstbok Brettbok

Vie Berg og Toril Kristin Sjo
Utgivelsesår: 2015

Norsk start 8-10 Digital lærerveiledning (lærerlisens)

Vie Berg og Toril Kristin Sjo
Utgivelsesår: 2011

Norsk start 8-10 Arbeidsbok Nivå 1, 2 og 3

Vie Berg og Toril Kristin Sjo
Utgivelsesår: 2010

Norsk start 8-10 Tekstbok Nivå 1, 2 og 3

Vie Berg og Toril Sjo
Utgivelsesår: 2010

Norsk start 8-10 Arbeidsbok Nivå 1, 2 og 3

Vie Berg og Toril Kristin Sjo
Utgivelsesår: 2010

Norsk start 8-10 Tekstbok Nivå 1, 2 og 3

Vie Berg og Toril Kristin Sjo
Utgivelsesår: 2010