Grethe Nordhelle
© Foto: Sveinung Bråthen

Grethe Nordhelle

Grethe Nordhelle er psykolog og advokat. Hun har lang erfaring sompsykologisk rådgiver, mekler og terapeut, og er ansatt som førstelektor ved Diakonhjemmets Høgskole i Oslo. Nordhelle har utgitt flere fagbøker og har egen praksis.

Kilden

Ny kompetanse til å hjelpe mennesker på avveie i sitt eget liv
Ujagar Sakhi og Grethe Nordhelle
Utgivelsesår: 2012

Psykologi for sosial- og helsefagene

Ekeland, Iversen, Nordhelle og Ohnstad
Utgivelsesår: 2010