Petter Fuhre

Petter Fuhre

Tracks Elevnettsted

Gratis nettressurs - uten innlogging
Petter Fuhre, Silje Moen, Helen Murray, Richard Burgess og Rasma Haidri Sjøvoll

Tracks Vg1–Vg2 Brettbok

Digital lærebok: Bestilles på www.brettboka.no
Richard Burgess, Petter Fuhre, Rasma Haidri Sjøvoll, Silje Moen og Helen Murray

Tracks Vg1–Vg2. Unibok

Engelsk for yrkesfag
Richard Burgess, Petter Fuhre, Silje Moen, Helen Murray og Rasma Haidri Sjøvoll

Tracks Vg1–Vg2 Teacher CDs

Engelsk for yrkesfag Vg1 + Vg2
Petter Fuhre, Helen Murray, Rasma Haidri Sjøvoll, Richard Burgess og Silje Moen
Utgivelsesår: 2013

Tracks Vg1–Vg2

Engelsk YF, Vg1 og Vg2
Petter Fuhre, Helen Murray, Richard Burgess, Silje Moen, Rasma H. Sjøvoll
Utgivelsesår: 2013

Tracks 1 Fellesbok Lærer-CD - Chapters 6 and 7

Engelsk for yrkesfag Vg1
Richard Burgess og Petter Fuhre
Utgivelsesår: 2009

Tracks 1 Fellesbok

Engelsk for yrkesfag Vg1
Burgess, Anvik, Bowles Sørhus, Fuhre
Utgivelsesår: 2009

Engelsk ordbok – yrkesfag (fleksibind)

Engelsk-norsk/norsk-engelsk
Herbert Svenkerud, Kari Bjerkeng, Petter Fuhre og Anne Lerø
Utgivelsesår: 2008

Tracks 2 Engelsk for yrkesfag Vg2 Lærer-CD

Petter Fuhre, Siri Hunstadbråten, Helen Murray
Utgivelsesår: 2007

Tracks 2 Engelsk for yrkesfag Vg2

Petter Fuhre, Helen Murray og Siri Hunstadbråten
Utgivelsesår: 2007

Tracks 1 Engelsk for elektrofag Vg1 Lærer-CD

Petter Fuhre
Utgivelsesår: 2006

Tracks 1 Engelsk for Vg1 Fellesdel Lærer-CD

Anvik / Austad / Burgess / Sørhus / Wium / Hanevik / Benestad / Fuhre / Moen / Klepp / O'Gorman
Utgivelsesår: 2006

Tracks 1 Engelsk for elektrofag Vg1

Trond Christian Anvik, Richard Burgess, Petter Fuhre og Theresa Bowles Sørhus
Utgivelsesår: 2006

Tracks 1 Engelsk for teknikk og industriell produksjon Vg1

Trond Christian Anvik, Richard Burgess, Petter Fuhre og Theresa Bowles Sørhus
Utgivelsesår: 2006