Elsbeth Jacobs
© Borghild Johanne Viem

Elsbeth Jacobs

Elsbeth Jacobs er fysioterapeut og spesialrådgiver ved RVTS øst. Jacobs er fysioterapiutdannet i 1974 og har bachelorgrad fra HIO 2004 i flerkulturell forståelse. Videre har hun 15 års erfaring fra Smerteklinikken ved Aker Universitetssykehus med pasienter med langvarige smerter, pasienter med torturbakgrunn og med annen traumatisk bakgrunn. Hun arbeider 60 % ved RTVS øst og 40 % i privat praksis i en bydel i Oslo, primært med traumatiserte flyktninger.

Smerter

Smerteopplevelse og atferd
Arild Aambø (red.)
Utgivelsesår: 2007