Marit E. Unstad

Marit E. Unstad

Smerter

Smerteopplevelse og atferd
Arild Aambø (red.)
Utgivelsesår: 2007