Gerd von der Lippe

Gerd von der Lippe

Gerd von der Lippe er professor i idrettssosiologi ved Institutt for idretts- og friluftslivsfag, Høgskolen i Telemark. Hun har forsket på kjønn og makt i et idrettssosiologisk og historisk perspektiv, og var den første i Norge som begynte å forske på idrett og kjønn. Hun har de senere år konsentrert seg om sportsjournalistikk, og kjenner også idrettsfeltet som tidligere toppidrettsutøver og frilans sportsjournalist.

Et kritisk blikk på sportsjournalistikk

Medier og idrett i en globalisert verden
Gerd von der Lippe
Utgivelsesår: 2010

Idrett som kulturelle drama

Møteplasser i idrettssosiologi og idrettshistorie
Gerd von der Lippe
Utgivelsesår: 2001