Reidun Aambø

Reidun Aambø

Reidun Aambø er førstelektor i norsk og har undervist ved universiteter i Frankrike og Bulgaria. I 1991 startet hun opp studiet Norsk språk og samfunnskunnskap for internasjonale studentar på Høgskulen i Volda og har siden dette undervist i norsk som andrespråk. Interessefelt er i hovedsak kulturkunnskap, litteratur og skriving på andrespråket.

Skriving på norsk som andrespråk

Vurdering, opplæring og elevenes stemmer
Anne Golden og Elisabeth Selj (red.)
Utgivelsesår: 2015