Patrick Coppock

Patrick Coppock

Å skape mening med språk

En samling artikler av M.A.K. Halliday, R. Hasan, J.R. Martin
Kjell Lars Berge, Eva Maagerø og Patrick Coppock (red.)
Utgivelsesår: 1998