Kjell Lars Berge

Kjell Lars Berge

Pedagogikk

- en grunnbok
Janicke Heldal Stray og Line Wittek (red.)
Utgivelsesår: 2014

På vei mot Kunnskapsløftet

Begrunnelser, løsninger og utfordringer
Halvard Hølleland (red.)
Utgivelsesår: 2007

Å skape mening med språk

En samling artikler av M.A.K. Halliday, R. Hasan, J.R. Martin
Kjell Lars Berge, Eva Maagerø og Patrick Coppock (red.)
Utgivelsesår: 1998