Liv Anne Støren
© NIFU STEP

Liv Anne Støren

Liv Anne Støren er sosiolog og forsker 1 ved NIFU, og har mange års erfaring med forskning på feltet høyere utdanning og arbeidsmarked. Hun har blant annet utført forskning om arbeidsmarkedssituasjonen blant innvandrere etter utdanningsbakgrunn, og har tidligere arbeidet mye med utdanningsvalg og -karrierer, ofte med særlig vekt på innvandreres utdanningsløp. Hun arbeider også med livslang læring, og er for tiden prosjektleder for et større forskningsrådfinansiert prosjekt (under FINNUT) om voksnes læring. I de senere årene har hun arbeidet mye med entreprenørskap i høyere utdanning. Andre forskningstemaer er forholdet mellom kompetanse og innovasjonsaktivitet og forholdet arbeidsmarkedssituasjonen og kvalitet i høyere utdanning.

Kvalitet, kapasitet og relevans

Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning
Nicoline Frølich, Elisabeth Hovdhaugen og Lars Inge Terum (red.)
Utgivelsesår: 2014

Kunnskapssamfunnet tar form

Utdanningseksplosjonen og arbeidsmarkedets struktur
Jens B. Grøgaard og Liv Anne Støren (red.)
Utgivelsesår: 2006