Berit Karseth

Berit Karseth

Berit Karseth er professor ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo og har i en årrekke arbeidet med utdanningsreformer og læreplanspørsmål i grunnutdanningen og i høyere utdanning. Siste publisering fra 2014 er bokkapitlet From University to Professional Practice: Students as Journeymen Between Cultures of Education and Work (sammen med M. Abrandt Dahlgren, T. Dyrdal Solbrekke, S Nyström I S. Billett et al. (eds.), International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning, Dordrecht: Springer) Karseth er for tiden dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Når læring er det viktigste

Undervisning i høyere utdanning
Helge I. Strømsø, Kirsten Hofgaard Lycke og Per Lauvås (red.)
Utgivelsesår: 2016

Kvalitet, kapasitet og relevans

Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning
Nicoline Frølich, Elisabeth Hovdhaugen og Lars Inge Terum (red.)
Utgivelsesår: 2014