Frøydis Hertzberg

Frøydis Hertzberg

Når læring er det viktigste

Undervisning i høyere utdanning
Helge I. Strømsø, Kirsten Hofgaard Lycke og Per Lauvås (red.)
Utgivelsesår: 2016

Literacy i læringskontekster

Dagrun Skjelbred og Aslaug Veum (red.)
Utgivelsesår: 2013